STICHTING BEHOUD
SINT LAMBERTUSKERK KERKRADE

STICHTING BEHOUD SINT LAMBERTUSKERK KERKRADE

Het doel van de stichting is het vergaren van financiële middelen ter instandhouding van het gebouw van de Sint Lambertuskerk te Kerkrade. Dit zal gedaan worden door het geven van bekendheid en publiciteit aan de stichting en haar doelstelling. Er worden diverse acties georganiseerd, waaronder het werven van donateurs / sponsoren, collecteren en fondswerving.

INFORMATIE

Meer dan duizend jaar geleden werd er op een beboste heuvel een houten kerk gebouwd. De boeren, boerinnen, knechten en werklieden uit de omgeving van de hoeves Schifferheide, Ter Wenselen, Spekholtz, Carisborg, Lückerheide etc. gingen er ter kerke. Nadat de bebossing van heuvel grotendeels gerooid was (roda; rade, betekent open of gerooide plek) ontstond de naam: Kirchrode die later verbasterde in Kerkrade. De kerk op die plek is al duizend jaar naamgever van onze stad.

Deze kerk (de houten voorganger brandde af en begin 1100 werd op de fundamenten de nieuwe kerk gebouwd en ingezegend) werd het middelpunt van onze samenleving. Van daaruit ontwikkelde zich door de eeuwen heen de stad. Ook de kerk werd in die eeuwen steeds weer vernieuwd, gerestaureerd en aangepast.

Voor eventuele aanpassingen en vernieuwing dan wel restauratie ontbreken thans de middelen. In deze periode van welvaart en ontwikkeling is er geen buffer om eventuele werken/groot onderhoud aan de oorsprong en de naamgever van Kerkrade te verrichten.

Via dit initiatief kan de nodige financiële armslag opgebouwd worden om de Sint Lambertuskerk voor de toekomst, voor onze kinderen en kleinkinderen in de huidige staat te bewaren. Zoals onze ouders en voorvaderen dat hebben gedaan. Immers dat gebouw is de ziel van samenleving in onze stad.

Kerkradenaren zet de schouders onder de Sint Lambertuskerk!

DONEREN

Er worden verschillende acties op touw gezet. Wilt u nu reeds doneren of sponsoren dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de Stichting (Geert Bemelmans) via gbemelmans@home.nl.

STICHTING BEHOUD SINT LAMBERTUSKERK KERKRADE

Het doel van de stichting is het vergaren van financiële middelen ter instandhouding van het gebouw van de Sint Lambertuskerk te Kerkrade. Dit zal gedaan worden door het geven van bekendheid en publiciteit aan de stichting en haar doelstelling. Er worden diverse acties georganiseerd, waaronder het werven van donateurs / sponsoren, collecteren en fondswerving.

INFORMATIE

Meer dan duizend jaar geleden werd er op een beboste heuvel een houten kerk gebouwd. De boeren, boerinnen, knechten en werklieden uit de omgeving van de hoeves Schifferheide, Ter Wenselen, Spekholtz, Carisborg, Lückerheide etc. gingen er ter kerke. Nadat de bebossing van heuvel grotendeels gerooid was (roda; rade, betekent open of gerooide plek) ontstond de naam: Kirchrode die later verbasterde in Kerkrade. De kerk op die plek is al duizend jaar naamgever van onze stad.

Deze kerk (de houten voorganger brandde af en begin 1100 werd op de fundamenten de nieuwe kerk gebouwd en ingezegend) werd het middelpunt van onze samenleving. Van daaruit ontwikkelde zich door de eeuwen heen de stad. Ook de kerk werd in die eeuwen steeds weer vernieuwd, gerestaureerd en aangepast.

Voor eventuele aanpassingen en vernieuwing dan wel restauratie ontbreken thans de middelen. In deze periode van welvaart en ontwikkeling is er geen buffer om eventuele werken/groot onderhoud aan de oorsprong en de naamgever van Kerkrade te verrichten.

Via dit initiatief kan de nodige financiële armslag opgebouwd worden om de Sint Lambertuskerk voor de toekomst, voor onze kinderen en kleinkinderen in de huidige staat te bewaren. Zoals onze ouders en voorvaderen dat hebben gedaan. Immers dat gebouw is de ziel van samenleving in onze stad.

Kerkradenaren zet de schouders onder de Sint Lambertuskerk!

DONEREN

Er worden verschillende acties op touw gezet. Wilt u nu reeds doneren of sponsoren dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de Stichting (Geert Bemelmans) via gbemelmans@home.nl.

3 + 7 =

ONZE GEGEVENS

Bank

Stichting Behoud Sint Lambertuskerk
IBAN: NL62RABO0341943339
BIC: RABONL2U

i

KVK

74743597

Bezoekadres

Sint Lambertuskerk Kerkplein 1 6461 EG Kerkrade (Alleen op afspraak)

Postadres

Markt 29
6461 EC Kerkrade